สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Sign Love

   Full
   นักแสดง: SunYi DaiYanni LiJiahang YanSu Jiang Chao
   Sun Xiaofei, a otaku who just graduated into the society, entered the clothing company and became an IT man in the technical department. Xie Tian, a colleague, and Du Xiguan, a university student, are often on the top floor of the company, and are known as the public coffee shop of the “fashionable men and women gathering place”. Here, Sun Xiaofei met his colleague Wu Ping, Han Lu and Xu Yanyan who wanted to become a singer. They are familiar with each other and their feelings are slowly growing. Wu Ping has always been in love with Sun Xiaofei, but Xiaofei has always regarded her as a buddy. The relationship between the two is difficult and tortuous. After discovering that Xu Ruyan was rich in the second generation, Han Lu began to enter and exit the cafe frequently and launched a fierce offensive. However, in the end, Du Xiguan, who had a more complex personality concept with himself, became a pair. A group of fashionable young people staged a comedy and love story in this coffee shop. In the end, Xie Xiaofei gained love and gained further development in his career.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer

   VIP
   Full

   Fighting Mr. 2nd Special Edition

   We Best Love, Fighting Mr. 2nd.

   VIP
   Full

   Love At First Taste

   Romance between an Alien Prince and a Young Girl

   VIP
   Full

   If I Never Loved You

   If I Never Loved You

   Full

   IMPERFECT LOVE

   Zhou Xun, Angie Chiu and Kara Wai interpret the women power

   Full

   Fox's Summer SS2

   A sweat love story

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   Full

   Lover or Stranger

   Lover or Stranger

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars