สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Please Classmate

   Full
   นักแสดง: R1SE EricXia Dai Luwa R1SE-Yan Xujia Zhou Yiran Si Waige Wang Yitian Leo Zhong Qiu Hongkai
   Senyong High School is composed of literacy students in North Campus and sports students in South Campus who dislike each other. The two campuses have been living together as rivals for many years. This year, the school decided to merge the two campuses. This news causes a great flutter. What’s worse, Yuan Caixi and Ning Zeyu from North Campus and Li He from South Campus who are both star students in their realm are divided into the same class, and even become deskmates. Since then, Senyong High School has opened a new era of "flammable and explosive" co-classes. From "antagonism" to "understanding", the young people grow up together and join hands to fight for honor.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   You are the Miracle

   Ji Xiaobing holds hands with Gong Wanyi to find love and arrest the criminal

   Full

   Lookism

   Two-sided Life of Fat Mansion Becoming Handsome

   Full

   Love Poison 2

   I love you, let's fall in love!

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   VIP
   Full

   Unforgettable Love

   Wei Zheming and Hu Yixuan' s signed love

   Full

   As Long as You Love Me

   Dylan Xiong and Lai Yumeng's sweet love story

   Full

   The Big Boss

   Study of slag(class monitor)VS curve wrecker(school hunk)

   VIP
   Full

   Manner of Death

   Manner of Death

   Full

   Lovely Brother

   Lovely Brother

   VIP
   Full

   Well Intended Love S2

   Boss Ling and cutie Lin married before loved