สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Please Classmate

   Full
   นักแสดง: R1SE EricXia Dai Luwa R1SE-Yan Xujia Zhou Yiran Si Waige Wang Yitian Leo Zhong Qiu Hongkai
   Senyong High School is composed of literacy students in North Campus and sports students in South Campus who dislike each other. The two campuses have been living together as rivals for many years. This year, the school decided to merge the two campuses. This news causes a great flutter. What’s worse, Yuan Caixi and Ning Zeyu from North Campus and Li He from South Campus who are both star students in their realm are divided into the same class, and even become deskmates. Since then, Senyong High School has opened a new era of "flammable and explosive" co-classes. From "antagonism" to "understanding", the young people grow up together and join hands to fight for honor.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   My Dear Brothers

   Zhao Ying Bo and Dai Yun Fan Show Crazy Loving Care for Their Younger "Sister"

   VIP
   Full

   The Untamed

   Starring Xiaozhan and Wangyibo

   Full

   Love Poison 2

   I love you, let's fall in love!

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.

   Full

   Love Once Again

   Domineering Agent Conquers Young Star

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   VIP
   Full

   Rebirth For You

   Legendary Story of Ju Jingyi and Joseph Zeng

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   Full

   My Mermaid Boyfriend

   Sharp-tongued Girl Tames the Wild Mermaid