สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Please Classmate

   Full
   นักแสดง: R1SE EricXia Dai Luwa R1SE-Yan Xujia Zhou Yiran Si Waige Wang Yitian Leo Zhong Qiu Hongkai
   Senyong High School is composed of literacy students in North Campus and sports students in South Campus who dislike each other. The two campuses have been living together as rivals for many years. This year, the school decided to merge the two campuses. This news causes a great flutter. What’s worse, Yuan Caixi and Ning Zeyu from North Campus and Li He from South Campus who are both star students in their realm are divided into the same class, and even become deskmates. Since then, Senyong High School has opened a new era of "flammable and explosive" co-classes. From "antagonism" to "understanding", the young people grow up together and join hands to fight for honor.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   The Love Equations

   The Love Equations

   Full

   Nice to meet you

   Townboy Xu Lu fallin love with Boss Yang Gong

   Full

   Never Stand Still

   Liang Jingkang and Yang Chaoyue starts the sports youth.

   VIP
   Full

   Ex-Wife Stop

   Cool CEO Becomes Loyal to Get His Ex-Wife Back

   Full

   "Your Highness" Class Monitor

   Niu Junfeng and Xing Fei Deduce Youth of Inspiration

   VIP
   Full

   Rebirth For You

   Legendary Story of Ju Jingyi and Joseph Zeng

   VIP
   Full

   Once We Get Married

   Wang Ziqi and Wang Yuwen’s Love from Contrast

   Full

   The Life of the White Fox

   A thousand year-old fox meet a lively girl