สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Please Classmate

   Full
   นักแสดง: R1SE EricXia Dai Luwa R1SE-Yan Xujia Zhou Yiran Si Waige Wang Yitian Leo Zhong Qiu Hongkai
   Senyong High School is composed of literacy students in North Campus and sports students in South Campus who dislike each other. The two campuses have been living together as rivals for many years. This year, the school decided to merge the two campuses. This news causes a great flutter. What’s worse, Yuan Caixi and Ning Zeyu from North Campus and Li He from South Campus who are both star students in their realm are divided into the same class, and even become deskmates. Since then, Senyong High School has opened a new era of "flammable and explosive" co-classes. From "antagonism" to "understanding", the young people grow up together and join hands to fight for honor.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Fighting Mr. 2nd

   We Best Love, Fighting Mr. 2nd.

   Full

   Love is Deep

   Male doctor from the galactophore department pursues love from his cute girlfriend

   Full

   Lovely Brother

   Lovely Brother

   Full

   Love is in the air

   Sweet Love between "Little Wolf Dog" Wang Ziji and Ivy Chen

   Full

   Reset in July

   Reset in July

   Full

   Parallel Love

   Parallel Love

   Full

   The Love Equations

   The Love Equations

   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome