สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   You Complete Me

   VIP
   Full
   นักแสดง: Hu Yitian QiaoXin Sean Zheng QiZhong
   At the end of the 20th century, because of Qin Shengsheng's sudden divestment, Gao Shan's father business failed to be enlisted in the market causing him to go bankrupt. Gao Shan wants to prove his father's innocence, but along the way, he unexpectedly falls in love with Qin Shengsheng's daughter Lin Wo. After knowing Gao Shan's intention, Qin Shengsheng forces Gao Shan to resign from his current job. Gao Shan heads to Hong Kong to restart, and there he meets a benefactor and earned his first pot of gold in life. Under his mentor's guidance, he heads to Beijing and became a renowned golden investor. He meets Lin Wo again, who has now become a headhunter.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   VIP
   Full

   Solaso Bistro

   Jiao Junyan fights against sexually harass in workplace

   VIP
   Full

   Wife's Revenge

   Wife's Revenge

   Full

   Delicious Destiny

   A love story about the love-hate relationship between Mike and Mao Xiaotong.

   VIP
   Full

   Love At First Taste

   Romance between an Alien Prince and a Young Girl

   Full

   When We Were Young

   90's Genius Boy and Sassy girl

   Full

   Flourish in Time

   Ancy falls in love with Zhang Linghe

   Full

   The Fox's Summer SS1

   Song Yun and Jiang Chao's Romantic Comedy Love Story