สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   You Complete Me

   VIP
   Full
   นักแสดง: Hu Yitian QiaoXin Sean Zheng QiZhong
   At the end of the 20th century, because of Qin Shengsheng's sudden divestment, Gao Shan's father business failed to be enlisted in the market causing him to go bankrupt. Gao Shan wants to prove his father's innocence, but along the way, he unexpectedly falls in love with Qin Shengsheng's daughter Lin Wo. After knowing Gao Shan's intention, Qin Shengsheng forces Gao Shan to resign from his current job. Gao Shan heads to Hong Kong to restart, and there he meets a benefactor and earned his first pot of gold in life. Under his mentor's guidance, he heads to Beijing and became a renowned golden investor. He meets Lin Wo again, who has now become a headhunter.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome

   Full

   Miss Gu Who Is Silent

   A nice suspense drama with the cat and mouse chasing love.

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   VIP
   Full

   Sweet Dreams

   Dilraba and Deng Lun's sweet love

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   VIP
   Full

   Hello Mr. Gu

   Hello Mr. Gu

   Full

   Love is Deep

   Male doctor from the galactophore department pursues love from his cute girlfriend

   VIP
   Full

   My Girlfriend is an Alien

   The encounter between overbearing boss Xu Zhixian and an alien girl

   Full

   Love Once Again

   Domineering Agent Conquers Young Star

   Full

   When We Were Young

   90's Genius Boy and Sassy girl