สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   You Complete Me

   VIP
   Full
   นักแสดง: Hu Yitian QiaoXin Sean Zheng QiZhong
   At the end of the 20th century, because of Qin Shengsheng's sudden divestment, Gao Shan's father business failed to be enlisted in the market causing him to go bankrupt. Gao Shan wants to prove his father's innocence, but along the way, he unexpectedly falls in love with Qin Shengsheng's daughter Lin Wo. After knowing Gao Shan's intention, Qin Shengsheng forces Gao Shan to resign from his current job. Gao Shan heads to Hong Kong to restart, and there he meets a benefactor and earned his first pot of gold in life. Under his mentor's guidance, he heads to Beijing and became a renowned golden investor. He meets Lin Wo again, who has now become a headhunter.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   The Demon Master

   Chuxia and Qilu sweet couple come back again

   Rent
   Full

   The Fox's Veil

   The Fox's Veil

   VIP
   Full

   Villa Kristal

   Villa Kristal

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   Full

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.

   Full

   Sign Love

   The brain hole hits the sky

   Rent
   updated to 10

   The Queen System

   Reborn Actress Becomes Empress

   Full

   A Love So Romantic

   A Love So Romantic

   VIP
   Full

   The Romance of Tiger and Rose

   Cute princess falls for the tsundere prince