สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   You Complete Me

   VIP
   Full
   นักแสดง: Hu Yitian QiaoXin Sean Zheng QiZhong
   At the end of the 20th century, because of Qin Shengsheng's sudden divestment, Gao Shan's father business failed to be enlisted in the market causing him to go bankrupt. Gao Shan wants to prove his father's innocence, but along the way, he unexpectedly falls in love with Qin Shengsheng's daughter Lin Wo. After knowing Gao Shan's intention, Qin Shengsheng forces Gao Shan to resign from his current job. Gao Shan heads to Hong Kong to restart, and there he meets a benefactor and earned his first pot of gold in life. Under his mentor's guidance, he heads to Beijing and became a renowned golden investor. He meets Lin Wo again, who has now become a headhunter.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Lie To Love

   Lie To Love

   Full

   Delicious Destiny

   A love story about the love-hate relationship between Mike and Mao Xiaotong.

   Full

   My Dear Brothers

   Zhao Ying Bo and Dai Yun Fan Show Crazy Loving Care for Their Younger "Sister"

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   VIP
   Full

   Hello Mr. Gu

   Hello Mr. Gu

   VIP
   Full

   My Little Happiness

   Xing Fei and Daddi Tang's sweet love story.

   VIP
   Full

   You Are My Destiny

   You Are My Destiny

   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man

   Full

   Stairway to Stardom

   Fortune girl transmutation capture president's heart