สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   You Complete Me

   VIP
   Full
   นักแสดง: Hu Yitian QiaoXin Sean Zheng QiZhong
   At the end of the 20th century, because of Qin Shengsheng's sudden divestment, Gao Shan's father business failed to be enlisted in the market causing him to go bankrupt. Gao Shan wants to prove his father's innocence, but along the way, he unexpectedly falls in love with Qin Shengsheng's daughter Lin Wo. After knowing Gao Shan's intention, Qin Shengsheng forces Gao Shan to resign from his current job. Gao Shan heads to Hong Kong to restart, and there he meets a benefactor and earned his first pot of gold in life. Under his mentor's guidance, he heads to Beijing and became a renowned golden investor. He meets Lin Wo again, who has now become a headhunter.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   My Girlfriend is an Alien

   The encounter between overbearing boss Xu Zhixian and an alien girl

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer

   Full

   Sign Love

   The brain hole hits the sky

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   Full

   Great Marriage

   Yang Zi and Qiao Zhenyu unite in marriage

   VIP
   Full

   Mr. Honesty

   Playful assistant and the domineering president's battle with "lies".

   Rent
   Full

   The Fox's Veil

   The Fox's Veil

   VIP
   Full

   My Love, Enlighten Me

   the love story of an old-style president and a cute girl

   Full

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Li Randi and Wang Anyu perform legendary love