สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   All I want for Love is you

   label

   VIP
   Full
   นักแสดง: Lu Zhaohua Liu Yuhan Xie Zhixun Han Xinhao Liu Yinjun
   When facing the graduation of high school, Gu Xiaoman used the spirit of practicing Sanda to study because she wanted to be Zuo An's classmate in collage. With her own hard work and the exclusive guidance from Zuo An, Gu Xiaoman reached the strongest counterattack, successfully entered the same university with her male god, and triumphed toward love and study. If there was a secret interaction between the two in high school life, then the university life is still sweet and the two openly showed their love towards each other. It is said that the sweetest thing is a two-way secret love, two heart-throwing people on the way to each other is the cutest and most attracting, even the "accident" events on the way are full of fun.