สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Manner of Death

   VIP
   Full
   นักแสดง: Nattapol Diloknawarit Pakorn Thanasrivanitchai Sapol Assawamunkong
   When Bun, a forensic pathologist is threatened to identify a manner of one victim’s death as suicide— something that is not true according to the autopsy performed—, the first person he suspects is Tan, the victim’s boyfriend. However, the deeper he digs into the case, the deeper and more complicated his relationship with Tan becomes. Who Tan really is? Did he murder his girlfriend? Answering these two questions is as important to him as telling his heart not to fall for this suspected murderer. From having no trust, to becoming more trusting and finally to falling in love. This is a suspenseful crime series that tells a bond between two men through the gripping story of a murder case. It is the series which will make audience fall head over heels for the chemistry between two lead characters while at the same time can’t help but being excited with the case and the questions that linger afterwards: what is the real manner of death? and who is the real murderer?

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Detective L

   Bai Yu and You Jingru Became the super detective

   Full

   Medical Examiner Dr. Qin:The Survivor

   Dr.Qin speaks for the dead.

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   VIP
   Full

   Hello Mr. Gu

   Hello Mr. Gu

   Love Poison

   I love you, let's fall in love!

   VIP
   Full
   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College