สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Blessed Girl

   Full
   นักแสดง: Zhao Jinmai YuanHong Lin Yi Cai Wenjing Xin Yunlai Chen Yusi Zeng Li ZhaoTianyu
   The ancient fantasy TV series "Ling Long" tells the story in a mysterious continent named "Suchuan", where there are many beautiful legends from the myth era. A catastrophe causes the gods to fall, and Suchuan enters a chaotic era of division. Years later, the young monarch Yuan Yi takes the throne and vows to end the chaos. Yuan Yi believes that the source of the chaos is the fall of the gods. He flees from the imperial city in plain clothes and finds the girl Ling Long containing power of the gods. Ling Long lives with his father Huo Tuxin in a remote village. Although she lost her mother at an early age, she is independent and excellent. At the request of Yuan Yi, Hu Tuxin, together with Ling Long and Yuan Yi, leave the village and embark on an adventure to save Suchuan. Evil can never rival justice. Ling Long, her father and their friends finally defeat the force of evil and lead Suchuan to a better new era.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng

   Full

   Our Times

   Our Times

   Full

   Grand Theft in Tang

   Treasure Hunters in Tang Dynasty

   Full

   Maiden Holmes

   Sebrina Chen and Zhang Linghe's sweet adventure.

   VIP
   Full

   Twisted Fate of Love

   Sun and Kim fall in love across the time and space.

   Full

   Deep in My Heart

   A Mystery is looming!

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   VIP
   Full

   To Get Her

   National idol debut in ancient times

   VIP
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.