สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Blessed Girl

   Full
   นักแสดง: Zhao Jinmai YuanHong Lin Yi Cai Wenjing Xin Yunlai Chen Yusi Zeng Li ZhaoTianyu
   The ancient fantasy TV series "Ling Long" tells the story in a mysterious continent named "Suchuan", where there are many beautiful legends from the myth era. A catastrophe causes the gods to fall, and Suchuan enters a chaotic era of division. Years later, the young monarch Yuan Yi takes the throne and vows to end the chaos. Yuan Yi believes that the source of the chaos is the fall of the gods. He flees from the imperial city in plain clothes and finds the girl Ling Long containing power of the gods. Ling Long lives with his father Huo Tuxin in a remote village. Although she lost her mother at an early age, she is independent and excellent. At the request of Yuan Yi, Hu Tuxin, together with Ling Long and Yuan Yi, leave the village and embark on an adventure to save Suchuan. Evil can never rival justice. Ling Long, her father and their friends finally defeat the force of evil and lead Suchuan to a better new era.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Legend of Jinyan

   The Legend of Jinyan

   VIP
   Full

   Heroes

   Zeng Shunxi and Yang Chaoyue Present the Affection among Young Marital Artists

   Full

   Operation Special Warfare

   The Story of Vengo and Hu Bingqing in the Army

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   VIP
   Full

   Be With You

   Bossy female president flirts with arrogant childe.

   VIP
   Full

   Douluo Continent

   Douluo Continent