สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Moonshine and Valentine

   Full
   นักแสดง: Victoria Song JohnnyHuang Xu Kaicheng ShenLi Jiang Qilin YongxiLiu JiamingLi BabyZhang FangyiXu
   An intern reporter, Guan Pi Pi, received a special task that was related to her job. She need to interviewed Helan Jing Ting, an antiquities expert. This mysterious "jade study master" has never been shown before.In order to overcome him, Pippi tried hard. She was shocked by his fantastic habits. He eats flowers, loves moonlight baths, is blind during the day, has excellent night vision, and has only three heartbeats per minute. He also claims to be an alien, silicon-based organism different from Earth's carbon-based life. Pipi thought she had been teased and quite the task.Pipi feels abandoned by the whole world after her boyfriend and best friend betrays her. Only Helan has been around her, giving her warmth. Pipi begins to learn about the outer world of Helan. After many twists and turns, the two men finally broke through the shackles of fate and came together. However, the internal battles of Helan's planet soon reached two people. In order to protect each other, the two people are eager to give everything to themselves.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   Full

   Operation Special Warfare

   The Story of Vengo and Hu Bingqing in the Army

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   Full

   The Heiress

   You Jingru plays the foppish Heiress.

   VIP
   Full

   Little Mom

   Little Mom

   VIP
   Full

   Geri's Story

   Kisah Untuk Geri

   VIP
   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.