สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Moonshine and Valentine

   Full
   นักแสดง: Victoria Song JohnnyHuang Xu Kaicheng ShenLi Jiang Qilin YongxiLiu JiamingLi BabyZhang FangyiXu
   An intern reporter, Guan Pi Pi, received a special task that was related to her job. She need to interviewed Helan Jing Ting, an antiquities expert. This mysterious "jade study master" has never been shown before.In order to overcome him, Pippi tried hard. She was shocked by his fantastic habits. He eats flowers, loves moonlight baths, is blind during the day, has excellent night vision, and has only three heartbeats per minute. He also claims to be an alien, silicon-based organism different from Earth's carbon-based life. Pipi thought she had been teased and quite the task.Pipi feels abandoned by the whole world after her boyfriend and best friend betrays her. Only Helan has been around her, giving her warmth. Pipi begins to learn about the outer world of Helan. After many twists and turns, the two men finally broke through the shackles of fate and came together. However, the internal battles of Helan's planet soon reached two people. In order to protect each other, the two people are eager to give everything to themselves.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome

   Full

   Deep in My Heart

   A Mystery is looming!

   VIP
   Full

   Put Your Head On My Shoulder

   It was adapted from the same series of novels as "A Love so Beautiful"

   VIP
   Full

   Wife's Revenge

   Wife's Revenge

   VIP
   Full
   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   Full

   Designated Love

   Designated Love

   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man