สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Legend of Grave Keepers

   Full
   นักแสดง: Ian Yi Evan Ma Wang Yueting Sun Lulu Chen Yucheng Ziluo Zhao Han Zhongyu
   Legend has it that Luo Wuzi helped the First Emperor of Qin build his Mausoleum, and built another nine tombs to store the rare treasures in world. He was named King of the Tomb by Qin Emperor and then established a tomb sect to be responsible for the construction and protection of the royal mausoleums. In order to prevent future generations from stealing, Luo Wuzi divided the tomb sect into two, the tomb attacking faction of Luo family and tomb guarding faction of Murong family. The two factions have maintained a balance for thousands of years, and Murong family has inherited the tomb king for more than ten generations. However, during the turbulent Five Dynasties and Ten Kingdoms, Murong Xian succeeded to the throne. Rumor has it that he robbed the tomb. And the balance between two factions gradually becomes fragile...

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   Full

   Addicted

   You don't understand, It's also love

   Full

   Designated Love

   Designated Love

   VIP
   Full

   The Eternal Love S3

   The eighth prince returns again with his wife.

   Full

   Nice to meet you

   Townboy Xu Lu fallin love with Boss Yang Gong

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   VIP
   Full

   Unforgettable Love

   Wei Zheming and Hu Yixuan' s signed love

   Full

   My Dear Brothers

   Zhao Ying Bo and Dai Yun Fan Show Crazy Loving Care for Their Younger "Sister"

   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man

   VIP
   Full

   The Oath of Love (TV Ver.)

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time