สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Legend of Grave Keepers

   Full
   นักแสดง: Ian Yi Evan Ma Wang Yueting Sun Lulu Chen Yucheng Ziluo Zhao Han Zhongyu
   Legend has it that Luo Wuzi helped the First Emperor of Qin build his Mausoleum, and built another nine tombs to store the rare treasures in world. He was named King of the Tomb by Qin Emperor and then established a tomb sect to be responsible for the construction and protection of the royal mausoleums. In order to prevent future generations from stealing, Luo Wuzi divided the tomb sect into two, the tomb attacking faction of Luo family and tomb guarding faction of Murong family. The two factions have maintained a balance for thousands of years, and Murong family has inherited the tomb king for more than ten generations. However, during the turbulent Five Dynasties and Ten Kingdoms, Murong Xian succeeded to the throne. Rumor has it that he robbed the tomb. And the balance between two factions gradually becomes fragile...

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Oh! My Emperor S1

   The clever girl saves the cold faced emperor.

   VIP
   Full

   Please Don't Spoil Me S2

   Please Don't Spoil Me S2

   Full

   The Love by Hypnotic

   Fang Yilun and Lingmeishi Deduce Laughing Love

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   VIP
   Full

   Please Don't Spoil Me S3

   Please Don't Spoil Me S3

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   Full

   The Untamed Top 10 Scenes

   The Untamed Top 10 Scenes

   Rent
   updated to 10

   The Queen System

   Reborn Actress Becomes Empress

   Full

   To Get Her

   National idol debut in ancient times