สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Legend of Grave Keepers

   Full
   นักแสดง: Ian Yi Evan Ma Wang Yueting Sun Lulu Chen Yucheng Ziluo Zhao Han Zhongyu
   Legend has it that Luo Wuzi helped the First Emperor of Qin build his Mausoleum, and built another nine tombs to store the rare treasures in world. He was named King of the Tomb by Qin Emperor and then established a tomb sect to be responsible for the construction and protection of the royal mausoleums. In order to prevent future generations from stealing, Luo Wuzi divided the tomb sect into two, the tomb attacking faction of Luo family and tomb guarding faction of Murong family. The two factions have maintained a balance for thousands of years, and Murong family has inherited the tomb king for more than ten generations. However, during the turbulent Five Dynasties and Ten Kingdoms, Murong Xian succeeded to the throne. Rumor has it that he robbed the tomb. And the balance between two factions gradually becomes fragile...

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   VIP
   Full

   Ever Night

   The juvenile resist rule of heaven revenge fiercely.

   Full

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Li Randi and Wang Anyu perform legendary love

   Full

   Cold Case

   Four policewomen reveal the truth of the cold case

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.

   VIP
   Full

   The Eternal Love

   Honest couple sweet love

   VIP
   Full

   Douluo Continent

   Douluo Continent

   Full

   Maiden Holmes

   Sebrina Chen and Zhang Linghe's sweet adventure.

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   Full

   Ice Fantasy Destiny

   William Feng and Zhang Yuqi cross the world