สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Legend of Grave Keepers

   Full
   นักแสดง: Ian Yi Evan Ma Wang Yueting Sun Lulu Chen Yucheng Ziluo Zhao Han Zhongyu
   Legend has it that Luo Wuzi helped the First Emperor of Qin build his Mausoleum, and built another nine tombs to store the rare treasures in world. He was named King of the Tomb by Qin Emperor and then established a tomb sect to be responsible for the construction and protection of the royal mausoleums. In order to prevent future generations from stealing, Luo Wuzi divided the tomb sect into two, the tomb attacking faction of Luo family and tomb guarding faction of Murong family. The two factions have maintained a balance for thousands of years, and Murong family has inherited the tomb king for more than ten generations. However, during the turbulent Five Dynasties and Ten Kingdoms, Murong Xian succeeded to the throne. Rumor has it that he robbed the tomb. And the balance between two factions gradually becomes fragile...

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   Full

   My Love From the Ocean

   A magical love story

   Full

   Designated Love

   Designated Love

   Full

   Love in Between

   Love in Between

   VIP
   Full

   The Untamed

   Starring Xiaozhan and Wangyibo

   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man

   Full

   Candle in the Tomb: the Ancient City of Jingjue

   Jin Dong, Joe Chen unlock an adventure in the tomb

   Full

   Nice to meet you

   Townboy Xu Lu fallin love with Boss Yang Gong

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman

   VIP
   Full

   Manner of Death

   Manner of Death