สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Stray Birds

   Full
   นักแสดง: Xu Lu Gao Zhiting QiuHenan Yu Chen Wen Sheng Xiao Haoran Xu Weiluo
   Straight-A student Su Xiao Man came back to China and planned to start a career. At the airport, she fell in love with IT genius Wu Yue at the first sight. Wu Yue led a difficult life and carried much hatred. They happened to be colleagues with rich second-generation Lin Shao Ting and tech guy Zhang Jiang in Brain Data. While Chai Qing who worked in Brain data and who’s also Su Xiao Man’s bestie failed in both love and career, so she started to scheme on Su Xiao Man. Subtle changes took place among those people because of their love, hate, trust and betrayal. Enthusiastic as they were, could they adapt to the law of jungle and could they keep the pureness of friendship and the loyalty of love?

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Maiden Holmes

   Sebrina Chen and Zhang Linghe's sweet adventure.

   Full

   Overlord

   Overlord

   Full

   The Big Boss

   Study of slag(class monitor)VS curve wrecker(school hunk)

   Full

   Soft Memory

   "Dream-catching drummer " Shi Zixun is full of charm.

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   Full

   Stairway to Stardom

   Fortune girl transmutation capture president's heart

   VIP
   Full

   You Complete Me

   Hu Yitian and Qiao Xin have a love-hate relationship.

   VIP
   Full

   Midsummer is Full of Love

   Yang Chaoyue and Timmy Xu's sweet love story.