สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The King's Avatar

   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Yang Jiang Shuying Lai Yumeng Leo Liang Li Muchen
   Ye Xiu, a top player in the online game named Glory, was expelled by the game club for various reasons. After leaving the club, he was taken in by Chen Guo, the owner of Xingxin Internet Cafe, and became a network manager on night shift. Ye Xiu, who had ten years of experience in games, did not intend to give up his beloved "Glory". So Ye Xiu restarted his ID account "Jun Mo Xiao", held an unfinished self-made weapon named a thousand machine umbrella, and re-entered the game in the newly opened 10th district of Glory to achieve his plan to return to the top. Jun Mo Xiao showed extraordinary talents in the 10th District and Ye Xiu met many new friends during the process of open up the 10th District with whom he formed a strong team and embarked on a glorious journey for their dream.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Joy of Life

   Zhang Ruoyun was trapped in court with a risky life

   Full

   Grand Theft in Tang

   Treasure Hunters in Tang Dynasty

   Full

   Maiden Holmes

   Sebrina Chen and Zhang Linghe's sweet adventure.

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   Full

   The Demon Master

   Chuxia and Qilu sweet couple come back again

   VIP
   Full

   Women Wrestling

   The Incredible Life of an Ancient Female Wrestler

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   VIP
   Full

   The Romance of Tiger and Rose

   Cute princess falls for the tsundere prince

   VIP
   Full

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer