สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The King's Avatar

   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Yang Jiang Shuying Lai Yumeng Leo Liang Li Muchen
   Ye Xiu, a top player in the online game named Glory, was expelled by the game club for various reasons. After leaving the club, he was taken in by Chen Guo, the owner of Xingxin Internet Cafe, and became a network manager on night shift. Ye Xiu, who had ten years of experience in games, did not intend to give up his beloved "Glory". So Ye Xiu restarted his ID account "Jun Mo Xiao", held an unfinished self-made weapon named a thousand machine umbrella, and re-entered the game in the newly opened 10th district of Glory to achieve his plan to return to the top. Jun Mo Xiao showed extraordinary talents in the 10th District and Ye Xiu met many new friends during the process of open up the 10th District with whom he formed a strong team and embarked on a glorious journey for their dream.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   VIP
   Full

   The Eternal Love S3

   The eighth prince returns again with his wife.

   VIP
   Full

   Ever Night

   The juvenile resist rule of heaven revenge fiercely.

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer

   VIP
   Full

   Rebirth For You

   Legendary Story of Ju Jingyi and Joseph Zeng

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love