สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The King's Avatar

   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Yang Jiang Shuying Lai Yumeng Leo Liang Li Muchen
   Ye Xiu, a top player in the online game named Glory, was expelled by the game club for various reasons. After leaving the club, he was taken in by Chen Guo, the owner of Xingxin Internet Cafe, and became a network manager on night shift. Ye Xiu, who had ten years of experience in games, did not intend to give up his beloved "Glory". So Ye Xiu restarted his ID account "Jun Mo Xiao", held an unfinished self-made weapon named a thousand machine umbrella, and re-entered the game in the newly opened 10th district of Glory to achieve his plan to return to the top. Jun Mo Xiao showed extraordinary talents in the 10th District and Ye Xiu met many new friends during the process of open up the 10th District with whom he formed a strong team and embarked on a glorious journey for their dream.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Ice Fantasy Destiny

   William Feng and Zhang Yuqi cross the world

   Full

   You are the Miracle

   Ji Xiaobing holds hands with Gong Wanyi to find love and arrest the criminal

   Full

   Flourish in Time

   Ancy falls in love with Zhang Linghe

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   Full

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.

   Full

   The Love Equations

   The Love Equations

   VIP
   Full

   My Cat-astrophic Lover

   Cat Falls in Love with Best Actor

   VIP
   Full

   Ever Night S2

   Young blood fight against destiny again!

   VIP
   Full

   The Eternal Love S3

   The eighth prince returns again with his wife.