สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Imperial Coroner

   VIP
   Full
   นักแสดง: Su Xiaotong Wang Ziqi Yang Yandong Zhao Yaoke
   In late Tang Dynasty, a girl called Chuchu had been dreaming of being a coroner so she went to take the coroner exam in Chang'an. She met Lord Anjun Xiao Jinyu who was famous for solving crime puzzles. Then she worked as his partner and they revealed lots of mysterious cases. The origin of Chuchu shocked many powers and cracked the balance between them. Thus the power battle began. With cases exposed one after another, Chuchu and Xiao Jinyu gradually resolved the world-shaking case that lasted for 18 years. After that, they got married and Chuchu even got approved by the emperor and attained the title of Imperial Coroner. Finally, she finally fulfilled her dream.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng

   Full

   The Love Equations

   The Love Equations

   Full

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Li Randi and Wang Anyu perform legendary love

   Full

   Ice Fantasy Destiny

   William Feng and Zhang Yuqi cross the world

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   Rent
   updated to 10

   The Queen System

   Reborn Actress Becomes Empress

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.

   Rent
   Full

   Deity Of Love

   How Love Starts and Becomes Obsession