สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Nine Kilometers of Love

   Full
   นักแสดง: Riley Wang Li Tingting Zhang Yicong Wu Yutong R1SE EricXia
   The star pilot Chu Fei’s reputation became the new pilots’ goal of catching up. From a flying family, new pilot Lin Shu stood out among the newcomers, but he got used to debunking, and was speculated, dissatisfied, and even disgusted by his peers. Even the newcomer, Cheng Cheng, who always worked hard in the flight service team, avoided to get in touch with him. After knowing the reason of Cheng Cheng’s “mask”, Lin Shu began his saving plan. Unfortunately, although the plan was successful, Lin Shu who could not face his feelings, was separated with Cheng Cheng. A year later, the former newcomers grown into co-pilots at all levels, accompanying each other complete the mission in the blue sky and supporting each other to solve the problems that encountered in life. A new batch of newcomers came, and the new Cheng Cheng reappeared in the world of Lin Shu. Seeing each other again, Cheng Cheng took the initiative, and Lin Shu also chose to face love in a mature way. 

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Fox's Summer SS2

   A sweat love story

   VIP
   Full

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   VIP
   Full

   My Cat-astrophic Lover

   Cat Falls in Love with Best Actor

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman

   Full

   Deep in My Heart

   A Mystery is looming!

   Full

   Mr. Fox and Miss Rose

   Mr. Fox and Miss Rose

   VIP
   Full

   My Love, Enlighten Me

   the love story of an old-style president and a cute girl

   Full

   My Love From the Ocean

   A magical love story