สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Nine Kilometers of Love

   Full
   นักแสดง: Riley Wang Li Tingting Zhang Yicong Wu Yutong R1SE EricXia
   The star pilot Chu Fei’s reputation became the new pilots’ goal of catching up. From a flying family, new pilot Lin Shu stood out among the newcomers, but he got used to debunking, and was speculated, dissatisfied, and even disgusted by his peers. Even the newcomer, Cheng Cheng, who always worked hard in the flight service team, avoided to get in touch with him. After knowing the reason of Cheng Cheng’s “mask”, Lin Shu began his saving plan. Unfortunately, although the plan was successful, Lin Shu who could not face his feelings, was separated with Cheng Cheng. A year later, the former newcomers grown into co-pilots at all levels, accompanying each other complete the mission in the blue sky and supporting each other to solve the problems that encountered in life. A new batch of newcomers came, and the new Cheng Cheng reappeared in the world of Lin Shu. Seeing each other again, Cheng Cheng took the initiative, and Lin Shu also chose to face love in a mature way. 

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Love is Deep

   Male doctor from the galactophore department pursues love from his cute girlfriend

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   VIP
   Full

   My Little Happiness

   Xing Fei and Daddi Tang's sweet love story.

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   VIP
   Full

   Put Your Head On My Shoulder

   It was adapted from the same series of novels as "A Love so Beautiful"

   Full

   Love Once Again

   Domineering Agent Conquers Young Star

   Full

   Delicious Destiny

   A love story about the love-hate relationship between Mike and Mao Xiaotong.

   Full

   Master Devil SS2

   Extremely Sweet love of Overbearing Boss

   Full

   Fox's Summer SS2

   A sweat love story