สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Nine Kilometers of Love

   Full
   นักแสดง: Riley Wang Li Tingting Zhang Yicong Wu Yutong R1SE EricXia
   The star pilot Chu Fei’s reputation became the new pilots’ goal of catching up. From a flying family, new pilot Lin Shu stood out among the newcomers, but he got used to debunking, and was speculated, dissatisfied, and even disgusted by his peers. Even the newcomer, Cheng Cheng, who always worked hard in the flight service team, avoided to get in touch with him. After knowing the reason of Cheng Cheng’s “mask”, Lin Shu began his saving plan. Unfortunately, although the plan was successful, Lin Shu who could not face his feelings, was separated with Cheng Cheng. A year later, the former newcomers grown into co-pilots at all levels, accompanying each other complete the mission in the blue sky and supporting each other to solve the problems that encountered in life. A new batch of newcomers came, and the new Cheng Cheng reappeared in the world of Lin Shu. Seeing each other again, Cheng Cheng took the initiative, and Lin Shu also chose to face love in a mature way. 

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   VIP
   Full

   You Complete Me

   Hu Yitian and Qiao Xin have a love-hate relationship.

   Full

   The Love Equations

   The Love Equations

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   VIP
   Full

   The King's Avatar

   Yang Yang fought for glory

   Full

   A Love So Romantic

   A Love So Romantic

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   VIP
   Full

   Sweet Dreams

   Dilraba and Deng Lun's sweet love