สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Girlfriend is an Alien

   VIP
   Full
   นักแสดง: Thassapak Hsu Wan Peng Yang Yue Wang Youjun Ashin Shu
   Chai Xiaoqi, who was an alien girl from the "Cape Town Planet", lost her signal and had to stayed on earth. She encountered an overbearing boss named Fang Leng who was suffering from the "rainy weather heterosexual amnesia", and he would forget the females around him. A hilarious and romantic cross-star love story since then started. Chai Xiaoqi was not only an alien, but also a true-handed witch. Once she inhaled the hormone emitted by males on the earth, she would fall into "flowery state" and met many funny things after that. In order to survive on the human earth, Chai Xiaoqi used her various super powers to solve one accident after another.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   All I want for Love is you

   The striker girl falls in love with a genius.

   VIP
   Full

   Love At First Taste

   Romance between an Alien Prince and a Young Girl

   Full

   The Demon Master

   Chuxia and Qilu sweet couple come back again

   VIP
   Full

   Be With You

   Bossy female president flirts with arrogant childe.

   Full

   Deep in My Heart

   A Mystery is looming!

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   Full

   Moonshine and Valentine

   Song Qian and Huang Jingyu love for thousand years.

   VIP
   Full

   Unforgettable Love

   Wei Zheming and Hu Yixuan' s signed love

   Full

   Love Once Again

   Domineering Agent Conquers Young Star