สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Flipped

   Full
   นักแสดง: Gao Hanyu Chen Yumi Lin Yanrou Sun Kejie Gu Landi
   Because Qi Xun has the magical powers. Every time he use this power, He must have a headache. By destiny he met a woman, she is his healer, and her name is Feng Shuang Shuang. Originally, Qi Xun just wanted to detect identity of Feng Shuang Shuang, But in the process of approaching Feng Shuang Shuang again and again, He fell in love with her unconsciously. But the incident involves a series of people around them, and also family secrets of previous generations. Resentment and Entanglement, Love and Hate Originally, I just wanted to test the identity of Qi Xun. In the process of approaching the identity of Qi Xun, I fell in love with her unconsciously. What should they do in the end?

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   Full

   Nine Kilometers of Love

   Flight cadets'youth dream-driven journey

   VIP
   Full

   Mr. Honesty

   Playful assistant and the domineering president's battle with "lies".

   VIP
   Full

   My Little Happiness

   Xing Fei and Daddi Tang's sweet love story.

   Full

   The Demon Master

   Chuxia and Qilu sweet couple come back again

   Full

   With You

   The stars restore the memory of the fight against the epidemic

   VIP
   Full

   Love At First Taste

   Romance between an Alien Prince and a Young Girl

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   VIP
   Full

   All I want for Love is you

   The striker girl falls in love with a genius.

   Full

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.