สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Flipped

   Full
   นักแสดง: Gao Hanyu Chen Yumi Lin Yanrou Sun Kejie Gu Landi
   Because Qi Xun has the magical powers. Every time he use this power, He must have a headache. By destiny he met a woman, she is his healer, and her name is Feng Shuang Shuang. Originally, Qi Xun just wanted to detect identity of Feng Shuang Shuang, But in the process of approaching Feng Shuang Shuang again and again, He fell in love with her unconsciously. But the incident involves a series of people around them, and also family secrets of previous generations. Resentment and Entanglement, Love and Hate Originally, I just wanted to test the identity of Qi Xun. In the process of approaching the identity of Qi Xun, I fell in love with her unconsciously. What should they do in the end?

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   IMPERFECT LOVE

   Zhou Xun, Angie Chiu and Kara Wai interpret the women power

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   Full

   "Your Highness" Class Monitor

   Niu Junfeng and Xing Fei Deduce Youth of Inspiration

   VIP
   Full

   You Are My Destiny

   You Are My Destiny

   Full

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.

   Full

   Love of Aurora

   Guan Xiaotong Fall in love with Ma Ke

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.

   VIP
   Full

   Be With You

   Bossy female president flirts with arrogant childe.