สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Flipped

   Full
   นักแสดง: Gao Hanyu Chen Yumi Lin Yanrou Sun Kejie Gu Landi
   Because Qi Xun has the magical powers. Every time he use this power, He must have a headache. By destiny he met a woman, she is his healer, and her name is Feng Shuang Shuang. Originally, Qi Xun just wanted to detect identity of Feng Shuang Shuang, But in the process of approaching Feng Shuang Shuang again and again, He fell in love with her unconsciously. But the incident involves a series of people around them, and also family secrets of previous generations. Resentment and Entanglement, Love and Hate Originally, I just wanted to test the identity of Qi Xun. In the process of approaching the identity of Qi Xun, I fell in love with her unconsciously. What should they do in the end?

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Here to Heart

   Zhang Han bitter love ten years Zhang Juning

   VIP
   Full

   Modern Marriage

   Modern Marriage

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   Full

   Flourish in Time

   Ancy falls in love with Zhang Linghe

   VIP
   Full

   If I Never Loved You

   If I Never Loved You

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   Full

   The Bachelors

   Continue! Guo Jingfei and Tan Zhuo Get Remarried

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory