สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Flipped

   Full
   นักแสดง: Gao Hanyu Chen Yumi Lin Yanrou Sun Kejie Gu Landi
   Because Qi Xun has the magical powers. Every time he use this power, He must have a headache. By destiny he met a woman, she is his healer, and her name is Feng Shuang Shuang. Originally, Qi Xun just wanted to detect identity of Feng Shuang Shuang, But in the process of approaching Feng Shuang Shuang again and again, He fell in love with her unconsciously. But the incident involves a series of people around them, and also family secrets of previous generations. Resentment and Entanglement, Love and Hate Originally, I just wanted to test the identity of Qi Xun. In the process of approaching the identity of Qi Xun, I fell in love with her unconsciously. What should they do in the end?

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Love is Deep

   Male doctor from the galactophore department pursues love from his cute girlfriend

   VIP
   Full

   Modern Marriage

   Modern Marriage

   Full

   The Life of the White Fox

   A thousand year-old fox meet a lively girl

   Full

   Nice To Meet You Again

   Jin Dong and Li Xiaoran Get Back Together

   VIP
   Full

   My Girlfriend is an Alien

   The encounter between overbearing boss Xu Zhixian and an alien girl

   Full

   Love in Between

   Love in Between

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer

   Full

   Master Devil SS1

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss

   VIP
   Full

   My Rich Little Brother

   A Cute Little Boy Becomes a Needy Puppy to Persue the Girl He Loves