สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • English

   Candle in the Tomb: The Weasel Grave

   Full
   นักแสดง: EthanJuan LuluXu HaoHao RyanLiu Li Muchen TielongShang XiaoguangHu
   The Weasel Grave is the second season of the Tencent Penguin Picture web series "Candle in the Tomb".It was adapted from the novel "The Adventures of Three Tomb Raiders"of Muye Zhang.The play is co-directed by Guan Hu and Fei Zhenxiang, written by Feng Ji and Xu Su, and starred by Ruan Jingtian, Xu Lu, Hao Hao, Liu Chao and Li Yujie. It tells the story of Hu Bayi and Fa Xiaowang adventure in their ealier age, they met Hua Mei, Ding Sitian,Yan Zi and other girls, because of their curiosity, they accidentally entered the weasel grave where been called “Death gaze " and find the remain of the Japan's" water supply army ".