Rajshahi Kings Chairman Hafizur Rahman Khans Speech

iflix
premium
Rajshahi Kings Chairman Hafizur Rahman Khans Speech

Rajshahi Kings Chairman Hafizur Rahman Khans Speech

  • G
  • 2017
  • 1mins
The Chairman of the BPL team Rajshahi Kings shares his thoughts.