Review Baan Baan 3 : Baan Pato

iflix

Review Baan Baan 3 : Baan Pato

  • G
  • 2018
  • 8mins
เราจะพาลงใต้ไปสัมผัสธรรมชาติที่น่าทึ่ง ณ "บ้านพะโต๊ะ" จ.ชุมพร จะพาทุกคนไปอยู่กินสัมผัสชีวิตชาวบ้าน และบรรยากาศดีๆ ของบ้านไม้หลังน้อยของหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ำพะโต๊ะกันนนจ้าGenresLifestyle and Fashion