‘We got schooled’ – Delaney on Dortmund losing 5-0 against Bayern

iflix
‘We got schooled’ – Delaney on Dortmund losing 5-0 against Bayern

‘We got schooled’ – Delaney on Dortmund losing 5-0 against Bayern

  • TV-G
  • 2019
  • 1mins
‘We got schooled’ – Delaney on Dortmund losing 5-0 against Bayern