Ms. Hammurabi

iflix
Ms. Hammurabi

Ms. Hammurabi

  • TV-14
  • 2018
  • 1 Season
SubtitlesBanglaThaiEnglishKhmerIndonesianMalayVietnameseStarringGo AraKim Myung-soo (Infinite)Ryoo Duk-hwanDirectorKwak Jung-hwan
Every day is a battle for Seoul’s Justice Department. Follow the courtroom drama as the judges try their hardest to get justice served....
Season 1

16 Episodes
Episode 1now playing
1. Episode 1
 
...
Episode 2
2. Episode 2
 
44th Civil Affairs Department with Presiding judge Han, Ba Reun and Oh Reum are considered as the most "interesting department" of Seoul Central District with Mr. Han is the temper person and Oh Reum is so enthusiastic and outstanding. The more working they share, the more conflict they met, but in these troubles around Oh Reum, Ba Reun got more feeling toward her. Oh Reum, who does not afraid to stand and fight for what she thinks it's right and come to conflict with her Presiding Judge. Could she prove herself deserve with the Judge title and go along with her Presiding Judge?...
Episode 3
3. Episode 3
 
Due to the generation gap, Presiding judge Han and Oh Reum have a different point of views and feeling in the harassment case happened at the advertising company. This trial reminded her about her unforgettable past and there's no way Oh Reum would give it up. Beside her, there's alway be Ba Reun who also protect her and watching over her all time....
Episode 4
4. Episode 4
 
Oh Reum sớm thành lập một nhóm cho các nữ lý thẩm phán trợ tá tại tòa án. Một trong số đó, Thẩm phán Hong vô cùng căng thẳng do phải việc quá giờ mỗi ngày khi cô đang mang thai. Tuy nhiên, cô chủ tọa là Thẩm phán của cô, ngài Song lại rất nóng nảy, tức giận và đòi hỏi quá nhiều, thậm chí còn ép cô làm việc chăm chỉ hơn. Thẩm phán Hong mất đi đứa con và Oh Reum không đời nào chấp nhận chuyện này. Bất chấp sự cố gắng từ Ba Reun để ngăn chặn hành vi nôn nóng của cô, Oh Reum đã không tuân theo mệnh lệnh từ thẩm phán chủ tọa Han và kiên trì đi đòi công lý cho thẩm phán Hong theo cách của mình. Có thể nào một thẩm phán phụ tá có thể kêu gọi tổ chức một cuộc họp giữa chánh án tòa án cũng như các thẩm phán chủ tọa khác để giải quyết việc này?...
Episode 5
5. Episode 5
 
...
Episode 6
6. Episode 6
 
...
Episode 7
7. Episode 7
 
...
Episode 8
8. Episode 8
 
...
Episode 9
9. Episode 9
 
...
Episode 10
10. Episode 10
 
...
Episode 11
11. Episode 11
 
...
Episode 12
12. Episode 12
 
...
Episode 13
13. Episode 13
 
...
Episode 14
14. Episode 14
 
...
Episode 15
15. Episode 15
 
...
Episode 16
16. Episode 16
 
...