สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Miss The Dragon

   VIP
   Full
   นักแสดง: Dylan Wang Zhu Xudan Pan Meiye Zhu Zanjin Dai Wenwen Katherine Yang
   A young maidservant named Liu Ying saves a snake on behalf of her young mistress in a chance encounter. However, the snake turns out to be a thousand-year ancient dragon named Yuchu Longyan, who now wants to marry her to repay her kindness. The two's lives then become entangled with each another as their love transcends over three lifetimes.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.

   VIP
   Full

   Designated Love

   Designated Love

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   Full

   Parallel Love

   Parallel Love

   Full

   The Legend Of Dugu

   Bingqing Hu and Ann get involved in the secret scandal of imperial palace.

   Full

   My Dear Brothers

   Zhao Ying Bo and Dai Yun Fan Show Crazy Loving Care for Their Younger "Sister"

   VIP
   Full

   You Are My Destiny

   You Are My Destiny

   VIP
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   VIP
   Full

   The King's Avatar

   Yang Yang fought for glory

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory