สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Please Classmate

   Full
   นักแสดง: R1SE EricXia Dai Luwa R1SE-Yan Xujia Zhou Yiran Si Waige Wang Yitian Leo Zhong Qiu Hongkai
   Senyong High School is composed of literacy students in North Campus and sports students in South Campus who dislike each other. The two campuses have been living together as rivals for many years. This year, the school decided to merge the two campuses. This news causes a great flutter. What’s worse, Yuan Caixi and Ning Zeyu from North Campus and Li He from South Campus who are both star students in their realm are divided into the same class, and even become deskmates. Since then, Senyong High School has opened a new era of "flammable and explosive" co-classes. From "antagonism" to "understanding", the young people grow up together and join hands to fight for honor.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Here to Heart

   Zhang Han bitter love ten years Zhang Juning

   Full

   Love is Deep

   Male doctor from the galactophore department pursues love from his cute girlfriend

   VIP
   Full

   Designated Love

   Designated Love

   VIP
   Full

   Put Your Head On My Shoulder

   It was adapted from the same series of novels as "A Love so Beautiful"

   VIP
   Full

   Wife's Revenge

   Wife's Revenge

   VIP
   Full

   Once We Get Married

   Wang Ziqi and Wang Yuwen’s Love from Contrast

   Full

   The Demon Master

   Chuxia and Qilu sweet couple come back again

   VIP
   Full

   Well Intended Love S2

   Boss Ling and cutie Lin married before loved