สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dear Probationary Girlfriend

   VIP
   Full
   นักแสดง: Qi Keli Zeng Tiantian
   This is an inspirational story between Lin Zeyan, who became sensitive and solitary after his eyes were hurt, and Xia You, a bright and positive girl who was his housekeeper. They healed each other and grew together. Lin Zeyan, who was pessimistic and reserved because of his eye disease, gradually found his passion for life and career as he was influenced by Xia You's upbeat attitude. Xia You, though with a complicated family, was dynamic all the time in the face of difficulties in life. She felt an urge to pursue her life value as she grew familiar with Lin Zeyan. There's no probation period for life so we shouldn't set limitations on our possibilities. The characters in the drama achieved self-growth and transformation after they made mistakes.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   Full

   Mom Wow

   Zhang Yuqi, Wu Yue and Dong Jie Fight for Their Children

   VIP
   Full

   Farewell Vivian

   When a planned boy meets a smart and quick-witted girl

   VIP
   Full

   The Four Daughters of Luoyang

   Lai Yumeng and Yu Yijie Enter Into An Arranged Marriage

   Rent
   Full

   The Fox's Veil

   The Fox's Veil

   Full

   Delicious Destiny

   A love story about the love-hate relationship between Mike and Mao Xiaotong.

   VIP
   Full

   Designated Love

   Designated Love