สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dear Probationary Girlfriend

   VIP
   Full
   นักแสดง: Qi Keli Zeng Tiantian
   This is an inspirational story between Lin Zeyan, who became sensitive and solitary after his eyes were hurt, and Xia You, a bright and positive girl who was his housekeeper. They healed each other and grew together. Lin Zeyan, who was pessimistic and reserved because of his eye disease, gradually found his passion for life and career as he was influenced by Xia You's upbeat attitude. Xia You, though with a complicated family, was dynamic all the time in the face of difficulties in life. She felt an urge to pursue her life value as she grew familiar with Lin Zeyan. There's no probation period for life so we shouldn't set limitations on our possibilities. The characters in the drama achieved self-growth and transformation after they made mistakes.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Oath of Love (Dubbing Ver.)

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   VIP
   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome

   VIP
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   Full

   The Life of the White Fox

   A thousand year-old fox meet a lively girl

   Full

   Fall In Love In The Book

   Fall In Love After Marriage

   VIP
   Full

   Binary Love

   Straight-A Student Has A Secret Crush on Underachiever Zhuang Dafei

   VIP
   Full

   Farewell Vivian

   When a planned boy meets a smart and quick-witted girl

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.