สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Dance of the Phoenix

   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Chaoyue Xu Kaicheng FuJing Estelle Chen
   Feng Wu, a former genius girl in the Junwu Continent, was attacked by her old enemy Zuo Qingluan. Then she lost her phoenix blood and became a normal person. In order to save Feng Wu, Master Mu Jiuzhou exhausted his vitality and fell asleep. At the same time, Meng Yuan, a modern home-bound student majoring in Chinese medicine in the college, accidentally enters the world of immortals and becomes the normal Feng Wu, who has a marriage contract with the sage of the Junwu family, Jun Linyuan. In the days of living as Feng Wu, Meng Yuan uses her modern knowledge of Chinese medicine to protect her family in this different world. She hence makes many friends who are fighting together and also falls in love with Jun Linyuan. Her sweet second life with Jun Linyuan begins.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Ever Night

   The juvenile resist rule of heaven revenge fiercely.

   VIP
   Full

   Once We Get Married

   Wang Ziqi and Wang Yuwen’s Love from Contrast

   VIP
   updated to 16

   The Four Daughters of Luoyang

   Lai Yumeng and Yu Yijie Enter Into An Arranged Marriage

   Full

   Oh! My Emperor S2

   Love story cross 1000 years

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   VIP
   Full

   Women Wrestling

   The Incredible Life of an Ancient Female Wrestler