สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Please Classmate

   Full
   นักแสดง: R1SE EricXia Dai Luwa R1SE-Yan Xujia Zhou Yiran Si Waige Wang Yitian Leo Zhong Qiu Hongkai
   Senyong High School is composed of literacy students in North Campus and sports students in South Campus who dislike each other. The two campuses have been living together as rivals for many years. This year, the school decided to merge the two campuses. This news causes a great flutter. What’s worse, Yuan Caixi and Ning Zeyu from North Campus and Li He from South Campus who are both star students in their realm are divided into the same class, and even become deskmates. Since then, Senyong High School has opened a new era of "flammable and explosive" co-classes. From "antagonism" to "understanding", the young people grow up together and join hands to fight for honor.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Love At First Taste

   Romance between an Alien Prince and a Young Girl

   Full

   Dragon Day, You're Dead

   Youth memories killing

   VIP
   Full

   Forever Love

   Forever Love

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.

   VIP
   Full

   All I want for Love is you

   The striker girl falls in love with a genius.

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   VIP
   Full

   Ancient Love Poetry

   Zhou Dongyu and Xu Kai deliver unique immortals love.

   Full

   Mr. Fox and Miss Rose

   Mr. Fox and Miss Rose

   Full

   Suddenly This Summer

   Bai Yu and Bu Guan have 10 years long-distance love

   Full

   Miss Gu Who Is Silent

   A nice suspense drama with the cat and mouse chasing love.