สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Please Classmate

   Full
   นักแสดง: R1SE EricXia Dai Luwa R1SE-Yan Xujia Zhou Yiran Si Waige Wang Yitian Leo Zhong Qiu Hongkai
   Senyong High School is composed of literacy students in North Campus and sports students in South Campus who dislike each other. The two campuses have been living together as rivals for many years. This year, the school decided to merge the two campuses. This news causes a great flutter. What’s worse, Yuan Caixi and Ning Zeyu from North Campus and Li He from South Campus who are both star students in their realm are divided into the same class, and even become deskmates. Since then, Senyong High School has opened a new era of "flammable and explosive" co-classes. From "antagonism" to "understanding", the young people grow up together and join hands to fight for honor.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Master Devil SS1

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   VIP
   Full

   You Are My Destiny

   You Are My Destiny

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   VIP
   Full

   Fairyland Lovers

   Bai Yu leads the wonderful love story in the fantasy world

   VIP
   Full

   Ancient Love Poetry

   Zhou Dongyu and Xu Kai deliver unique immortals love.

   Full

   Addicted

   You don't understand, It's also love

   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome