สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   You Complete Me

   VIP
   Full
   นักแสดง: Hu Yitian QiaoXin Sean Zheng QiZhong
   At the end of the 20th century, because of Qin Shengsheng's sudden divestment, Gao Shan's father business failed to be enlisted in the market causing him to go bankrupt. Gao Shan wants to prove his father's innocence, but along the way, he unexpectedly falls in love with Qin Shengsheng's daughter Lin Wo. After knowing Gao Shan's intention, Qin Shengsheng forces Gao Shan to resign from his current job. Gao Shan heads to Hong Kong to restart, and there he meets a benefactor and earned his first pot of gold in life. Under his mentor's guidance, he heads to Beijing and became a renowned golden investor. He meets Lin Wo again, who has now become a headhunter.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   Full

   Qin Dynasty Epic

   Showing the historical trend of national unification

   Full

   The Love Equations

   The Love Equations

   VIP
   Full

   Dating in the Kitchen

   Lin Yushen and Zhao Lusi's sweet love story with food.

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   Full

   Mr. Fox and Miss Rose

   Mr. Fox and Miss Rose

   VIP
   Full

   About is Love S2

   Maybe It's Love

   Full

   Love is Deep

   Male doctor from the galactophore department pursues love from his cute girlfriend

   VIP
   Full

   The Romance of Tiger and Rose

   Cute princess falls for the tsundere prince

   Full

   Pretty Man

   Bossy Ziqi Xiong chase his lovly wife for ten years