สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Blessed Girl

   Full
   นักแสดง: Zhao Jinmai YuanHong Lin Yi Cai Wenjing Xin Yunlai Chen Yusi Zeng Li ZhaoTianyu
   The ancient fantasy TV series "Ling Long" tells the story in a mysterious continent named "Suchuan", where there are many beautiful legends from the myth era. A catastrophe causes the gods to fall, and Suchuan enters a chaotic era of division. Years later, the young monarch Yuan Yi takes the throne and vows to end the chaos. Yuan Yi believes that the source of the chaos is the fall of the gods. He flees from the imperial city in plain clothes and finds the girl Ling Long containing power of the gods. Ling Long lives with his father Huo Tuxin in a remote village. Although she lost her mother at an early age, she is independent and excellent. At the request of Yuan Yi, Hu Tuxin, together with Ling Long and Yuan Yi, leave the village and embark on an adventure to save Suchuan. Evil can never rival justice. Ling Long, her father and their friends finally defeat the force of evil and lead Suchuan to a better new era.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Wife's Revenge

   Wife's Revenge

   VIP
   Full

   Dating in the Kitchen

   Lin Yushen and Zhao Lusi's sweet love story with food.

   VIP
   Full

   Love At First Taste

   Romance between an Alien Prince and a Young Girl

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   Full

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Li Randi and Wang Anyu perform legendary love

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng

   VIP
   Full

   Villa Kristal

   Villa Kristal