สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The King's Avatar

   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Yang Jiang Shuying Lai Yumeng Leo Liang Li Muchen
   Ye Xiu, a top player in the online game named Glory, was expelled by the game club for various reasons. After leaving the club, he was taken in by Chen Guo, the owner of Xingxin Internet Cafe, and became a network manager on night shift. Ye Xiu, who had ten years of experience in games, did not intend to give up his beloved "Glory". So Ye Xiu restarted his ID account "Jun Mo Xiao", held an unfinished self-made weapon named a thousand machine umbrella, and re-entered the game in the newly opened 10th district of Glory to achieve his plan to return to the top. Jun Mo Xiao showed extraordinary talents in the 10th District and Ye Xiu met many new friends during the process of open up the 10th District with whom he formed a strong team and embarked on a glorious journey for their dream.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   VIP
   Full

   Dating in the Kitchen

   Lin Yushen and Zhao Lusi's sweet love story with food.

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   VIP
   Full

   Put Your Head On My Shoulder

   It was adapted from the same series of novels as "A Love so Beautiful"

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   VIP
   Full

   Eternal Love of Dream

   Dili Reba and Gao Weiguang love again

   VIP
   Full

   Mr. Honesty

   Playful assistant and the domineering president's battle with "lies".