สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Flipped

   Full
   นักแสดง: Gao Hanyu Chen Yumi Lin Yanrou Sun Kejie Gu Landi
   Because Qi Xun has the magical powers. Every time he use this power, He must have a headache. By destiny he met a woman, she is his healer, and her name is Feng Shuang Shuang. Originally, Qi Xun just wanted to detect identity of Feng Shuang Shuang, But in the process of approaching Feng Shuang Shuang again and again, He fell in love with her unconsciously. But the incident involves a series of people around them, and also family secrets of previous generations. Resentment and Entanglement, Love and Hate Originally, I just wanted to test the identity of Qi Xun. In the process of approaching the identity of Qi Xun, I fell in love with her unconsciously. What should they do in the end?

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer

   Full

   The Gravity of A Rainbow

   ‎Godfrey Tsao and Xuan Lu explain what is love

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   Full

   Deep in My Heart

   A Mystery is looming!

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   Full

   You Are My Starlight

   The girl reborn from the fire

   VIP
   Full

   Designated Love

   Designated Love

   Full

   Love is in the air

   Sweet Love between "Little Wolf Dog" Wang Ziji and Ivy Chen

   VIP
   Full

   Mr. Honesty

   Playful assistant and the domineering president's battle with "lies".

   VIP
   Full

   Dating in the Kitchen

   Lin Yushen and Zhao Lusi's sweet love story with food.