00:00

Subtitles

Off

Audio

English
Longkai

Longkai

  • PG-13
  • 2013
  • 85mins
SubtitlesEnglishMalayStarringErra FaziraFaizal HussienNiezam ZaidiWawa ZainalDirectorHashim RejabEDDIE dan BADA adalah adik-beradik yang bekerja sebagai longkai. Mereka akan menghantar kenderaan yang ditarik ke bengkel Rima. RIMA menaruh hati pada Bada walaupun Bada tidak pernah menyedarinya. MOJO dan BAYAM adalah musuh kepada Eddie dan Bada sejak dulu akibat perebutan bisnes longkai mereka.